Om oss

Vår värdegrund

Vi lägger mycket stor vikt vid vår värdegrund. Till oss ska alla vara välkomna på samma villkor. Vi arbetar väldigt medvetet med bemötandet av alla personer, både stora och små. Vi strävar efter att ha ett tydligt barnperspektiv i alla frågor. Vi ser till att barnen har ett verkligt inflytande över sin förskola och dess innehåll. Vi ser olikheter som styrkor i vår verksamhet, och vi vill få alla att känna sig respekterade på sina villkor. Vi använder också personalens olikheter och styrkor så att alla får ta fram sina bästa förmågor. 


Vår miljö

Vid Prästbackens Förskola vill vi hela tiden utveckla vår miljö så att den passar med barngruppernas intressen för tillfället. Vi tycker att en bra förskolemiljö ska vara inbjudande, estetiskt tilltalande, lite magisk och sagolik, ge tydliga signaler om vad man kan göra i de olika rummen och ha en uppgift som stödjer pedagogerna i att uppfylla intentionerna i Läroplanen (Lpfö-18).

Miljön ska inbjuda till lärande, utforskande, lek, rörelse, vila, språkutveckling, matematiskt tänkande, naturvetenskapliga frågor, samarbete, möten, bild, form, dans ja allt som en kännetecknar en bra förskola. 


En dag på Prästbacken

Vi börjar dagen med en rejäl frukost, oftast gröt (som barnen verkligen älskar) med smörgås.

På förmiddagen delar vi in oss i grupper och jobbar med olika teman och projekt antingen ute eller inne. Vi utgår från barnens intressen och frågeställningar just nu och bygger våra projekt runt det. 

Sen äter vi lunch som vår Maria i köket lagar. Barnen hos oss är väldigt matglada för det mesta och vågar prova nya smaker. Kanske beror det på att vi låter matstunden vara en positiv upplevelse utan krav och regler om att allt måste ätas upp t ex.

Efter vila på olika sätt fortsätter eftermiddagen med våra projekt, en del stannar inne och andra går ut. Vi äter mellis och efter det brukar vi så gott som alltid vara ute på vår fantastiska utegård.

På eftermiddagen droppar barnen av efter hand och vi brukar avsluta lugnt med lite frukt innan alla har gått hem för dagen.